Documenten digilijst verbeterd

Afdrukbare antwoorden voor de klant
Afdrukbare antwoorden voor de klant.

Naast een aantal andere ontwikkelingen is de vormgeving van de documenten die het systeem produceert aanzienlijk verbeterd.

Op basis van voortschrijdend inzicht en door gebruikers van de vragenlijst opgedane ervaringen is het systeem op de onderstaande punten gewijzigd.

Documenten

Na het invullen van een vragenlijst krijgt de klant de mogelijkheid de gegeven antwoorden af te drukken of te downloaden als PDF. De bestaande opmaak van deze documenten blonk niet uit in overzichtelijkheid wat een algehele revisie noodzakelijk maakte. Van het resultaat is een schermafdruk opgenomen. De downloadbare PDF voor de gedragstherapeut is op vergelijkbare wijze aangepakt.

Formuleringen

Dankzij de noeste arbeid en kritische blik van collega FGT Pien Voortman heeft de vragenlijst ook een taalkundige opfrisbeurt ondergaan. Vragen zijn opnieuw geformuleerd om potentiële onduidelijkheid te voorkomen en waardeoordelen in enkele vragen zijn verwijderd. Piens werk heeft daarnaast een groot aantal suggesties voor versie 2 van de vragenlijst opgeleverd.

Logica

De downloadbare PDF voor de FGT
De downloadbare PDF voor de FGT.

Op basis van gegeven antwoorden de klant uitsluitend relevante vervolgvragen voorleggen is een belangrijk voordeel van een geautomatiseerde vragenlijst. De toegepaste logica bleek voor verbetering vatbaar, waardoor de vragenlijst voor de klant in veel situaties compacter is geworden. Zo wordt nu bijvoorbeeld bij de selectie van het geslacht van de kat direct aangegeven of het dier gecastreerd dan wel gesteriliseerd is, zodat vervolgvragen over fokken achterwege kunnen blijven. Evenzo krijgt de klant geen vervolgvragen gerelateerd aan multikat-huishoudens zodra duidelijk is dat er sprake is van één kat.

Versie 2

Inmiddels heeft ruim anderhalf jaar ervaring van verschillende gebruikers geleid tot plannen voor de volgende versie van de vragenlijst. De inzet hierbij zal zijn op een voor alle betrokkenen zo efficiënt mogelijke wijze een zo volledig mogelijke anamnese af te nemen.

Share Button
^