Kattendorp Harfsen

Kattendorp
In Nederlandse asielen die gezelschapsdieren opvangen werden in 2013 gemiddeld iedere dag ruim 14 katten geëuthenaseerd, dat komt neer op 5.240 per jaar (zie kader voor onderbouwing). Het betreft dan onder andere katten die in een uitzichtloze fysieke conditie worden binnengebracht waarbij medisch handelen zinloos is, maar ook langzitters op hoge leeftijd of katten die fysiek in orde en
Nederland telt 115 asielen [1] waarvan er iets meer dan 50 [1] nauw verbonden zijn aan de Dierenbescherming. Van deze asielen worden cijfers verzameld over hun activiteiten, zo blijken in 2013 in 51 asielen in totaal 2.324 [2] katten geëuthanaseerd te zijn. Van de niet aan de Dierenbescherming verbonden organisaties zijn geen cijfers voorhanden, zodat we die moeten extrapoleren. Dat geeft bij benadering (2.324 / 51) * 115 = 5.240 katten die per jaar in een asiel actief aan hun einde worden geholpen.
zodanig verwilderd zijn dat herplaatsing niet als een reëele optie wordt beschouwd.

Kattendorp als kolonie

Voor de laatste categorieën bestaat gelukkig een aantal particuliere initiatieven waar dergelijke dieren opgevangen worden en tot hun laatste adem kunnen verblijven. Eén van die initiatieven is Stichting Kattendorp in Harfsen waar voortdurend rond de 200 katten wonen, verdeeld over een aantal grote buitenrennen in een fraaie bosrijke omgeving. De situatie in de rennen van het Kattendorp doet enigszins denken aan kattenkolonies die soms in bewoonde gebieden ontstaan wanneer het aanbod van voedsel ruim voldoende is. Als solitaire jager zullen de katten er weinig tijd kunnen doorbrengen, hoewel dat een relatief ongemak is, want zonder het dorp zou het alternatief voor veel dieren uit een voortijdig vertrek naar de eeuwige jachtvelden bestaan. Zolang wij mensen als etische norm hanteren dat een leven niet beëindigd mag worden zonder uitzichtloos en ondraaglijk lijden hebben de dorpsbewoners in een aantal opzichten misschien wel een beter leven dan menige gedomesticeerde kat met personeel.

Portretten

Begin april van dit jaar bracht ik een groot deel van een dag door in het Kattendorp, met name in de ‘Bosren’, de ren met katten met een hoge wildfactor en maakte daar de onderstaande portretten.
[1] – Rapport Feiten en cijfers van de gezelschapsdierensector 2011 van de HAS Den Bosch [p. 19]
[2] – Het Jaarverslag 2013 van de Dierenbescherming [p. 25]
Share Button
^