Privacyverklaring

Felitopia Kat & Gedrag, hierna te noemen Felitopia, gebruikt persoonsgegevens die zij van u verkrijgt. Deze gegevens bewaart en verwerkt zij zorgvuldig voor het doel waarvoor zij deze verkregen heeft. Om u hierover te informeren en u op uw rechten te wijzen is deze privacyverklaring opgesteld. Welke persoonsgegevens verwerkt...

Digitale Vragenlijst Gedragsconsult

Voor feline gedragstherapeuten heeft Felitopia een online digitale variant ontwikkeld van de vragenlijst die, voorafgaand aan een consult, aan de klant wordt voorgelegd. Kijk voor de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de vragenlijst bij ‘Kattebellen’. Tijdens mijn – Marco Brugts – opleiding tot FGT (feline gedragstherapeut) ontstond, mede vanuit...

^