Privacyverklaring

Felitopia Kat & Gedrag, hierna te noemen Felitopia, gebruikt persoonsgegevens die zij van u verkrijgt. Deze gegevens bewaart en verwerkt zij zorgvuldig voor het doel waarvoor zij deze verkregen heeft. Om u hierover te informeren en u op uw rechten te wijzen is deze privacyverklaring opgesteld. Welke persoonsgegevens verwerkt...

Kattenprofessionals

Katten kunnen zich verheugen in een toenemende belangstelling van professionals in uiteenlopende disciplines. Op onderstaande kaart zijn verwijzingen opgenomen naar vertegenwoordigers van de volgende disciplines: gedragstherapeut, voedingsspecialist, trimmer en opleiding. Meer gedragstherapeuten, ook voor andere dieren dan katten, zijn te vinden op de websites van de SPPD, Certipet en...

^