Privacyverklaring

Felitopia Kat & Gedrag, hierna te noemen Felitopia, gebruikt persoonsgegevens die zij van u verkrijgt. Deze gegevens bewaart en verwerkt zij zorgvuldig voor het doel waarvoor zij deze verkregen heeft. Om u hierover te informeren en u op uw rechten te wijzen is deze privacyverklaring opgesteld. Welke persoonsgegevens verwerkt...

^