Digitale Vragenlijst Gedragsconsult

Vragenlijst met vraaggroepen
Digitale vragenlijst met overzicht van vraaggroepen.

Voor feline gedragstherapeuten heeft Felitopia een online digitale variant ontwikkeld van de vragenlijst die, voorafgaand aan een consult, aan de klant wordt voorgelegd.

Kijk voor de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de vragenlijst bij ‘Kattebellen’.

Tijdens mijn – Marco Brugts – opleiding tot FGT (feline gedragstherapeut) ontstond, mede vanuit mijn automatiseringsachtergrond, de behoefte aan een digitale versie van de VGK (Vragenlijst Gedragsconsult Kat) die online door de klant kan worden ingevuld en het resultaat nadien als bestand presenteert. Inmiddels – januari 2018 – is dit systeem een feit en voldoende ver ontwikkeld om ook door anderen gebruikt te kunnen worden. Vandaar dat ik hier graag collega FGT’s de mogelijkheid bied ook hun professionele leven aangenamer te maken.

Het systeem bestaat uit twee componenten: de door de klant in te vullen dynamische vragenlijst en een webapplicatie voor de FGT om zelfstandig vragenlijsten aan te maken en te beheren.

Dynamische vragenlijst

Vragen over de medische status
Vragen over de medische status.

De standaard vragenlijst ligt qua samenstelling dicht bij de lijsten die gebruikt worden door de Tinley Academie en de Katten Academie.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het gebruik van een aangepaste of zelfs geheel zelf samengestelde vragenlijst. Hieraan zijn wel eenmalige kosten verbonden die samenhangen met de mate van eigenheid van de lijst. Ik doe hiervoor graag en vrijblijvend offerte.

De vragenlijst kan door de klant op de Felitopia-site worden ingevuld, maar het is ook mogelijk de lijst naadloos en zonder kosten te integreren in iedere willekeurige website (als ‘white label’ dienst). Indien gewenst kan ik hierbij – wederom kosteloos – technische ondersteuning bieden.

Functionaliteit op dit moment:

 • De klant krijgt toegang tot de vragenlijst via een door de FGT aangemaakte en verstrekte unieke toegangscode.
 • De lijst is dynamisch van aard, wat wil zeggen dat vragen al dan niet verschijnen afhankelijk van eerder gegeven antwoorden. De klant hoeft dus niet voortdurend ‘indien ja / indien nee’ te lezen.
 • De klant kan de lijst op verschillende momenten invullen door de deelresultaten op te slaan en op een later tijdstip de draad op te pakken.
 • De klant kan een digitale plattegrond van de woning uploaden.
 • De klant ontvangt een notificatie per e-mail wanneer de lijst succesvol is afgerond.
 • De klant kan na afloop de eigen antwoorden inzien en eventueel als PDF downloaden.
 • De FGT kan een notificatie per e-mail ontvangen na succesvolle afronding van een vragenlijst. Deze notificatie kan desgewenst ook de gegeven antwoorden bevatten.
 • De vragenlijst is ‘responsive’ van opzet en daarmee geschikt voor gebruik op desktop, tablet en mobiel.
 • De internetverbinding naar de vragenlijst is beveiligd door middel van encryptie (https, slotje), waardoor de privacy gewaarborgd is.

Webapplicatie

Webapplicatie met overzicht casussen
Webapplicatie met overzicht casussen.
Detailscherm met klantgegevens
Detailscherm met klantgegevens.

Als ‘back office’ is een zakelijke webapplicatie ontwikkeld, te gebruiken in iedere eigentijdse browser, waarin de vragenlijsten door de FGT kunnen worden beheerd.

Functionaliteit op dit moment:

 • Een dashboard met een overzicht van alle aangemaakte vragenlijsten en hun status. Mogelijkheid tot zoeken en sorteren.
 • Detailscherm per vragenlijst met mogelijkheid tot het wijzigen en verwijderen van de gegevens.
 • Downloaden van het resultaat van een vragenlijst (als PDF) en de plattegrond is in het detailscherm eveneens mogelijk.
 • Mogelijkheid tot het toevoegen van een vragenlijst voor een klant.
 • Mogelijkheid tot het wijzigen van het wachtwoord.
 • Het type notificatie aan de FGT, nadat een klant een vragenlijst heeft ingevuld, is instelbaar: geen, alleen een notificatie of een notificatie met antwoorden.
 • Het e-mailadres voor de notificatie aan de FGT is instelbaar.
 • De afzender van de notificatie aan de klant is instelbaar.
 • De webapplicatie is ‘responsive’ van opzet en daarmee geschikt voor gebruik op desktop, tablet en mobiel.
 • De internetverbinding naar de webapplicatie is beveiligd met tweevoudige authenticatie en door middel van encryptie (https, slotje), waardoor de privacy gewaarborgd is.

Geen kosten!

Toevoegen van een nieuwe casus
Toevoegen van een nieuwe casus.

Voor FGT-studenten aan de Tinley Academie en de Katten Academie was het gebruik van het systeem gedurende hun opleiding al gratis. In september 2018 heb ik besloten dat ook gevestigde FGT’s gratis gebruik van het systeem kunnen blijven maken.

De bedragen die doorgaans gevraagd worden voor een gedragsconsult zijn in verhouding tot de geleverde prestatie relatief laag. Er bereikten mij daarom geluiden dat ook een prijs van nog geen twee euro per vragenlijst als bezwaarlijk werd beschouwd, wat mij deed besluiten in ieder geval deze drempel te verwijderen, opdat zo veel mogelijk gedragstherapeuten van de standaard vragenlijst gebruik kunnen maken. Ook het gebruik van een aangepaste of zelf samengestelde vragenlijst blijft gratis. Voor het eenmalig inrichten hiervan worden wel kosten in rekening gebracht.

Proberen?

Instellingen voor notificaties
Instellingen voor notificaties.

Als je hier bent aanbeland, wil je het ongetwijfeld wel eens met eigen ogen aanschouwen. Terecht, … dat kan! Ik kan een toegangscode aanmaken zodat je zelf – als klant – de standaard vragenlijst op de Felitopia-site kunt invullen. Het resultaat stuur ik je per mail toe. Ook een volledig functioneel testaccount voor de webapplicatie behoort tot de mogelijkheden, zodat je je eigen resultaat kunt volgen en downloaden. Vul het aanvraagformulier voor een gratis testaccount in en het wordt geregeld.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het eindresultaat voor de FGT
Het eindresultaat voor de FGT.

Met ingang van 25 mei 2018 is de AVG van kracht, de Europese opvolger van de Wet Bescherming Persoongegevens. Aangezien er bij het gebruik van de digilijst persoonsgegevens van klanten worden verwerkt is deze wet ook hier van toepassing. Een vanwege die wet verplichte 'verwerkersovereenkomst' tussen mij (Felitopia) enerzijds en gebruikers van een digilijst anderzijds is beschikbaar. Dit document bevat onderwerpen als beveiliging, datalekken en geheimhouding en wordt samen met een gebruiksovereenkomst voor de digilijst aan gebruikers voorgelegd.

Het is overigens zo dat ook een FGT die met een Word- of ander document als vragenlijst werkt volgens de nieuwe wet een 'verwerkingsverantwoordelijke' is en daarmee moet voldoen aan de bijbehorende vereisten. Alleen als je alles op papier doet, kun je lachend je schouders ophalen.

Ten slotte

Vanuit de niet alledaagse combinatie van automatisering met kattengedrag is dit project tot stand gekomen, ik wil het resultaat ervan graag delen met geïnteresseerde vakgenoten. Daarom sta ik open voor vragen, suggesties en opmerkingen om de katten/diergedragswereld verder te professionaliseren met als uiteindelijke doel een beter welzijn voor alles wat leeft in het algemeen en katten in het bijzonder.

Tussen de hierboven enerzijds genoemde Tinley Academie en Katten Academie en anderzijds Felitopia is geen sprake van actieve samenwerking met betrekking tot dit project, beide zijn er wel van op de hoogte. Het is vooralsnog het initiatief van Felitopia gesteund door enkele 'early bird' FGT's, die ik daarvoor zeer erkentelijk ben.

Share Button